Firemní kultura jako nástroj úspěchu

Prostředí, atmosféra, pocit z pracovního okolí, to vše jsou slova, která se asi více, či méně blíží podstatě firemní kultury. Já věřím v to, že jen v prostředí, které je orientované na výsledek může být výsledek. Věřím, že jen v prostředí, které má tah na branku, může být z realizovaných aktivit cítit tah na branku. Prostě věřím v to, že to, KDE jsme, má významný vliv na to, KDO jsme.

Firemní kultura, jak je v mých očích vnímána, je určitý typ energie, která je z firmy / lidí jednoduše cítit, a to na první pohled, integrovaná, nehraná a účinná. Hodně často sleduji, jak se ve firmách tento typ energie vytváří uměle, tedy skrze nařízení, příkazy a mantinely. Lidé to sice přijmou, dokonce to respektují, ale s nastaveným kulturním rámcem jakoby vnitřně nesouzní. To se pak vždy někde projeví, často na náladě, chuti, aktivitě a díky tomu celkové atmosféře ve firmě. Souhlasím s tím, že vše má mít svůj řád. Měl by to být ale řád, který vychází z hodnot leadera, šéfa, kapitána lodi, jednoduše osoby, které věříme, kterou dobrovolně následujeme a chceme ctít její principy a myšlenky, ne protože musíme, ale protože to tak cítíme.

Právě leadership, tedy schopnost vést sebe a díky tomu vést ostatní, má významný vliv na to, jak se lidé budou ve firmě cítit. Zdravý selský rozum mi říká, že kdo se cítí dobře, má skvělé výsledky a díky tomu zažívá skvělý pocit, že je důležitým článkem celého firemního řetězce. Pokud leader dokáže působit tímto směrem na více lidí ze své organizace, vzniká tzv. skupinový leadership, tedy schopnost skupiny vést sebe sama, ale i ostatní, k vytyčenému cíli. Tato skupina pak drží zavedený typ energie mnohem jednodušeji než jeden člověk, přestože to může být ten nejvýše postavený. Když totiž z ohýnku uděláte vatru, pak si můžete být jistí, že Vám ji ani nejsilnější liják neuhasí.

“Lead by example”, neboli “veď příkladem”.

Toto slovní spojení je dnes pro mne osobně stěžejním heslem a pilířem dlouhodobě úspěšné obchodní organizace. Pokud se tohoto hesla držíte, lidé cítí, že do toho jdete a když jdete Vy, jen tehdy mohou jít i oni. Netvrdím, že každý člověk ve firmě, musí na 100% zapadat do této firemní filozofie, ne každý na to má předpoklady, ne každý má tuto roli. Firmu ale tvoří lidé a jen dohromady, díky napojení jednoho postu na druhý, může firma plynule fungovat. Proto věřím, že firemní kultuře se nevyhnete, vždy tam nějaká bude, otázkou zůstává jaká.

Jak tedy tu správnou firemní kulturu do svého týmu dostat? A co je to vlastně správná firemní kultura? Každý to tak nějak cítí, že když začne u sebe a bude pracovat na své vnitřní / osobní kultuře, tak jen tehdy může inspirovat svým chováním druhé. My v Portu máme jasnou vizi, jasnou představu, kým jako firma chceme být. Díky tomu přemýšlíme nad tím, jak by se u nás lidé měli cítit, a podle toho hodnotíme, jak bychom my na lidi měli působit. Díky tomu máme jasno v tom, jak bychom se měli chovat, a když víme, jak bychom se měli chovat, tak automaticky máme jasno v tom, jak bychom měli smýšlet. A právě zde to vše začíná…  v tom, jak lidi myslí. Co ale předchází čemu?

Co myslíte? 🙂

 

Martin Hošek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *