Vnímání…

Snažím se vyrušit ruch velkoměsta… slyšet klavír jen…   Hraje tu lidem nevěda… že hřeje srdce cizím lidem…   Libé tóny houslí se linou ulicí… spojení dvou nástrojů jemně zvučících…   Toť nádhera je, když vnímáš svět… mezi lidmi, co neslyší ani svůj […]