Vnímání…

Snažím se vyrušit ruch velkoměsta… slyšet klavír jen…   Hraje tu lidem nevěda… že hřeje srdce cizím lidem…   Libé tóny houslí se linou ulicí… spojení dvou nástrojů jemně zvučících…   Toť nádhera je, když vnímáš svět… mezi lidmi, co neslyší ani svůj […]

Kde je Bůh?

Často se mě někdo zeptá, zda věřím v Boha. A já na to moc neumím odpovědět, dokud nevím, co tím druhý má na mysli. Většinou se dozvím, že tím myslí „někoho“, kdo je „nahoře“ a kdo nás řídí. A v tohle já nevěřím. Nevěřím, že […]